Göteborg bild studiecirkel 1

Published on september 17th, 2013 | by Göteborg Lokalgrupp

0

Startar upp studiecirkel i Göteborg

I samarbete med Alingsås lokalgrupp startar vi i Göteborg upp en studiecirkel. Vi är för tillfället ett tiotal deltagare, men hoppas bli fler. Idén har vuxit fram utifrån viljan att ventilera, diskutera och utvecklas i vårt tänk som antirasister, men också med syfte att umgås och ha trevligt. Studiecirkeln kommer bli ett forum för oss, där vi tillsammans sätter upp ramarna, bestämmer teman och skaffar fram material inför varje träff.

Under teman som historia, retorik, aktuella händelser, svenskhet, demokrati med mera; kommer vi diskutera rasism och antirasism. Mot slutet av hösten, när vintern närmar sig hoppas vi ha tid för en kreativ afton med pyssel och skapande. Vi kommer att ses en gång i månaden med start den 7 oktober. Nedan följer information om första träffen.


Information för träff 1

Under träff nr 1 kommer vi att diskutera och reflektera kring följande grundläggande (men så viktiga) begrepp:

  • Vad är demokrati? Vad finns för definitioner? Vi diskuterar våra egna tankar om demokrati.
  •  Vad är rasism? Definitioner? Våra tankar om rasism (och antirasism)

Även om en känner till begreppen är de ofta svårt att definiera och en kanske inte har uttryckt vad de faktiskt betyder för en själv så därför kände vi att det är en bra start för vår studiecirkel.

Material till träffen, såsom artiklar, böcker, videoklipp etc. hjälps vi alla åt att ta med och går sedan tillsammans igenom och diskuterar kring vad vi hittat. När vi är ”nöjda” sammanfattar vi lite och sparar våra utmärkta reflektioner.

Plats för studiecirkeln: Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg
Tid: 18:00 – 20:00
Datum: 7 oktober 2013

Är du intresserad av att delta eller vill du ha mer information? maila: umrgoteborg@gmail.com

 

Tags: , , , ,


Om författaren


Back to Top ↑