Nationellt GRRK fotboll

Published on juni 24th, 2013 | by Isabella Andersson

0

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg och Ungdom Mot Rasism är på plats som vanligt! Vi vill såklart träffa alla antirasister där ute och vi kommer att göra allt vi kan för att höras, synas, träffa intressanta människor och sprida våra budskap. 

Under Almedalsveckan arrangerar vi två seminarier som alla är varmt välkomna på:

Att leva som vi lär – att våga se diskriminering inom organisationer
Måndag den 1 juli kl. 09.30-10.15 på Hästgatan 1, innergården.
Som rättighetsaktör är det lätt att glömma, eller inte vilja se, att en är en del av de normer och strukturer en själv ifrågasätter. Att å ena sidan tala om allas lika värde och å andra sidan värdera kön och hudfärg mer än kompetens inom den egna organisationen. Efter ett tvåårigt internt likabehandlingsprojekt bjuder nu Ungdom Mot Rasism in till ett samtal om vikten att våga vända den kritiska blicken inåt och ifrågasätta de normer som exkluderar och diskriminerar. Panelen diskuterar hur deras legitimitet som rättighetsaktörer i olika sakfrågor påverkas av exkluderande interna strukturer och normer, om vikten att leva som en lär.

Svensk idrott – är alla välkomna?  
Måndag den 1 juli kl. 11.30-12.30 på Hästgatan 1, innergården. 

Alla är välkomna. Så lyder idrottens paroll. Men i bakgrunden finner vi begränsande normer, rasism, homofobi och särskilda villkor för hbtq-personers idrottsutövande. Från panelen lyfts perspektiv och erfarenheter från det civila samhällets aktörer som är verksamma inom idrottens sfär. Seminariet kretsar kring idrottens vardag och problem, men också dess stora möjligheter och framkomliga vägar till utveckling. Hur kan det civila samhället bidra till denna utveckling? Detta seminarium arrangerar vi inom ramen för vårt projekt Fotboll Mot Rasism – Ge Rasismen Rött Kort

Övrigt deltagande
 Vi har många representanter på plats som kommer att dyka upp lite överallt, bland annat på TCO:s lunchbeat för allas lika värde . Ni känner enklast igen oss och våra vänner genom att leta efter våra fina röda pins som ses på bilden ovan.

Om du har frågor om vårt deltagande i Almedalen kan du kontakta Isabella Andersson på isabella@umr.se eller telefon 070-2851488. Ni når oss också via twitter hela veckan: @ungdommotrasism 

 

 

 

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Kommentera

Back to Top ↑