Nationellt stockholm

Published on juni 24th, 2013 | by Isabella Andersson

0

Kommunkationsansvarig och utbildningsansvarig till samarbetsprojekt sökes

Föreningen Norden, Ungdom mot Rasism och Ung Media söker två nya medarbetare till ett treårigt projekt. Projektets syfte är uppmuntra unga att bli antirasistiska nätaktivister. Genom utbildningar på skolor, workshop och seminarier ska projektet problematisera och belysa rasistiska strukturer, yttrandefrihet och publicering på nätet, samt nordisk historia.

För projektet sökes nu en kommunikationsansvarig som kommer att ansvara för projektets kommunikationskanaler, sätta samman och arbeta med referensgrupper och arbetsgrupper med ideellt aktiva. Kommunikationsansvarige kommer även att ansvara över projektets kommunikationsbudget och tillsammans med projektledare ta fram strategier för hur projektets mål uppfylls.  Läs mer om tjänsten som kommunikationsansvarig här: http://www.norden.se/Om-oss/Lediga-tjanster/Kommunikationsansvarig-till-antirasistiskt-projekt/

Vi söker också en utbildningsansvarig som kommer att ta fram metoder för projektets utbildningar, sätta ihop och utbilda en utbildarpool, sätta samman och arbeta med referensgrupper och arbetsgrupper med ideellt aktiva. Utbildningsansvarige kommer även att ansvara över projektets utbildningsbudget och tillsammans med projektledare ta fram strategier för hur projektets mål uppfylls. Läs mer om tjänsten som utbildningsansvarig här: http://www.norden.se/Om-oss/Lediga-tjanster/Utbildningsansvarig-for-antirasistiskt-arvsfondsprojekt/

 

Båda tjänsterna är på heltid och utgår ifrån Föreningen Nordens kontor i Stockholm.

 

 

Tags: , , , , , ,


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑