Nationellt 611

Published on juni 13th, 2013 | by Isabella Andersson

0

Cirkelledarutbildning i antirasism

ABF Skåne och Ungdom mot Rasism bjuder in till en cirkelledarutbildning.

Utbildningen utgår från det antirasistiska utbildningsmaterialet Kunskap i rörelse som är framtaget för Ungdom Mot Rasism och ABF Skåne av Rikard Edbertsson och Calle Berglund. Deltagarna kommer att få lära sig allt från konkreta övningar i hur man förklarar och diskuterar teoretiska begrepp, rasismens historia, samt grundläggande filosofi och psykologi. Utbildningen tar även upp grundläggande antirasistisk argumentationsteknik, samt vägledning i hur analytiska övningar och exempel, i form av artiklar, videoklipp, intervjuer osv. kan användas. Syftet med utbildningen är att kunna ge svar på tal, både i teori och praktik. Praktiskt innebär denna utbildning fyra utbildningstillfällen á 6 timmar under hösten. Vid varje utbildningstillfälle sker en tematisk genomgång av 2-3 stycken av de utbildningstillfällen som den framtida studiecirkeln kommer att innehålla.

Målgrupp: Alla som är intresserade av att hålla studiecirklar i ämnet.
Tid: Utbildningen genomförs som externat i fyra steg den 7 september, 5 oktober, 19 oktober samt 26 oktober klockan 9.00-16.00.
Plats: ABF MittSkåne, Lund.

Vi bjuder på lunch och fika.
Utbildningen är kostnadsfri! Närvaro på samtliga träffar krävs för att få certifikat!

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den: 23 augusti 2013.

Skicka anmälan till info@umr.nu och ange namn, adress, mobilnummer och e-mail

 

Tags: , , ,


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Comments are closed.

Back to Top ↑