Nationellt finns inte

Published on maj 24th, 2013 | by Isabella Andersson

0

Nytt samarbetsprojekt om rasism på nätet

Med kunskap om rasistiska strukturer, om yttrandefrihet och publicering på nätet och nordisk historia ska unga uppmuntras att ta fighten mot rasismen i kommentarsfält. Föreningen Norden, Ungdom mot Rasism och Ung Media har nu tillsammans fått medel av Allmänna arvsfonden för ett antirasistiskt projekt.Projektägarna har alla oroats över den rasism som finns i kommentarsfält på internet och bestämde sig därför för att göra något åt det. Projektet har arbetats fram under nästan ett års tid, och har nu godkänts.

 - Rasism på nätet sprids enkelt och får stå oemotsagd i egna forum där det är lätt att få en rasistisk världsbild bekräftad. Vi vill lära unga människor att vara kritiska och ansvarstagande med vad de publicerar på nätet men också ge verktyg för de unga som vill stå upp mot kränkningar – för alla människors lika värde, säger Isabella Andersson ordförande för Ungdom mot Rasism.

Projektet ska genom utbildningar och workshops ute i skolor ge unga de verktyg de behöver för att själva skriva i kommentarsfälten.  Första året kommer projektgruppen att ta fram ett utbildningskoncept och ett webbforum där unga kan skriva på en trygg arena. Förhoppningen är att ökad kunskap och att de unga har ett tryggt forum att utgå ifrån ska göra att den antirasistiska debatten tar sig in även på andra arenor.

- Internet är ett fantastiskt verktyg för de som vill komma till tals. För oss är det viktigt att visa på möjligheterna, men också belysa att förutsättningarna för yttrandefriheten på internet är källkritik och ansvarsfull publicering, förklarar Simon Mogren ordförande för Ung Media.

- Det finns redan idag en massa fantastiska initiativ som jobbar för detta, men många är små och resurssvaga, för oss är det här en möjlighet att samla deras erfarenhet och kunskap och sprida till en bred bas, berättar Bo Andersson generalsekreterare på föreningen Norden.

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑