Jämställd antirasism IMG_2117

Published on april 23rd, 2013 | by Selma

0

Jämställd antirasism


Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation och har lång erfarenhet av att verka för mångfald, mot rasism och diskriminering i samhället i stort (externt). Med projektet Jämställd antirasism satsar vi i vår tur helhjärtat på att säkerställa att vi själva är den kraft som vi säger att samhället ska vara. Genom en intern utredning och genusutbildningar av lokalt aktiva fokuserar vi på att skapa jämställda strukturer inom organisationen och därmed verka för allas lika rättigheter att delta och utveckla sin fulla potential som unga antirasister.

Projektets första år (2011/2012) var uppbyggt i tre delar och fokuserade främst på likabehandling mellan könen. I den första delen ville projektet ta reda på hur det egentligen stod till med jämställdheten inom UMR genom en utredning av vår verksamhet. I den andra delen anordnade projektet en utbildningsturné inom makt, normer och genus som gavs till aktiva inom organisationen. Projektets tredje och sista del samlade erfarenheter i en metodbok och en rapport som spreds inom organisationen och utgjorde en grund för framtida likabehandlingsarbete.

Projektets andra år (2012/2013) fokuserar på spridning av erfarenheter, utbildning av nya interna utbildare inom makt, normer och normkritik samt skapandet av en likabehandlingsplan. Projektets andra år har en mer övergripande fokus på normer och makt utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektledaren Selma Gušić kan du nå henne på selma@umr.se eller 0706170519

 

Tags: , ,


Om författaren

Selma Gusic är projektledare för Ungdom Mot Rasisms interna likabehandlingssatsning Jämställd antirasism. Selma har stor erfarenhet av att jobba med genus och likabehandlingsfrågor från ideella organisationer och har en master i Globala studier från Lunds universitet. På Ungdom Mot Rasism jobbar hon just nu med att ta fram en likabehandlingsplan, en intern utbildning om normer, makt och genus och ett normkritiskt studiecirkelmaterial. De bästa delarna av Selmas arbete är enligt hennes själv; att få vara ute och utbilda medlemmar och att diskutera världen med sina kollegor över en kopp kaffe.


Kommentera

Back to Top ↑