Debatt press

Published on februari 23rd, 2013 | by Isabella Andersson

0

Ungdom Mot Rasism tar ställning mot Reva och för flyktingamnesti

De senaste dagarna har det stormat rejält kring asyl- och migrationspolitiken. Utvisningen av nioåriga Hinok och hans familj har varit förstasidesnyheter liksom det uppmärksammade och kritiserade projektet Reva. Ungdom Mot Rasism har inte tydligt tagit ställning i asyl- och migrationsfrågor de senaste åren men nu är det nog!

Det blir allt tydligare att det samhälle Sverige håller på att utvecklas till präglas av rasism i allt högre utsträckning. Reva-projektet och konsekvenserna av den förda migrationspolitiken, med massutvisningar som följd, skapar ett samhälle där enbart personer som ser ut som normbilden av en svensk, kan känna sig trygg och inte får sin närvaro i Sverige ifrågasatt. Detta måste få ett slut.

Reva projektet, där Reva står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”, är ett samarbete mellan kriminalvården, migrationsverket och polisen med målsättningen att öka antalet utvisningar av papperslösa. Projektet har lett till en uppmärksammad jakt på människor där det enda som krävs för att misstänkliggöras är ett papperslöst utseende, som inte uppfyller vithetsnormen.

Reva projektet stärker bilden av att det finns en rätt att befinna sig i Sverige som hänger ihop med ens utseende. Det är fullständigt oacceptabelt att samhällets institutioner, i det här fallet genom Reva projektet, förstärker en sådan bild. Det måste få ett slut och svaret kan bara vara att avsluta Reva projektet och besluta om flyktingamnesti.

Senast flytingamnesti genomfördes var 2005 och det är på tiden igen. Enligt socialstyrelsen lever mellan 10 000 och 50 000 människor hemligt i Sverige, utan tillstånd att få vara kvar. En flyktingamnesti skulle ge dessa människor rätten att få vara kvar i Sverige.

Det svenska samhället är på väg att brytas sönder. Förtroendet för polisen försvinner när de behandlar människor olika utifrån utseende.  Vem ringer en om det är polisen som en är rädd för?

Svaret kan bara vara ett politiskt beslut om flyktingamnesti som tydligt visar att rätten att befinna sig i Sverige inte är villkorad mot vithet.

Anton Landehag

Ordförande Ungdom Mot Rasism

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Kommentera

Back to Top ↑