Nationellt projekt_featured_bg

Published on januari 28th, 2013 | by Isabella Andersson

0

Ungdom Mot Rasism söker verksamhetschef

Ungdom Mot Rasism är idag en så pass stor organisation att det krävs en verksamhetschef som har ytterst ansvar för kansliet och det operativa arbetet samt arbetsleder tjänstepersonerna. Organisationen kommer att flytta sitt kansli från Kristianstad till Stockholm under 2013 och det därför vi nu utlyser tjänsten som verksamhetschef. Ungdom Mot Rasism befinner sig i en spännande fas i sin utveckling och verksamhetschefen kommer vara en av nyckelpersonerna i processen kring att ta fram en ny organisationsstruktur.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett starkt engagemang för samhällsfrågor framförallt för antirasism och alla människors lika värde samt ett stort intresse av politiska frågor. Du ska också kunna stå bakom den antirasistiska värdegrunden som Ungdom Mot Rasisms verksamhet vilar på.

 Dina personliga drivkrafter, dina erfarenheter och dina idéer är av stor vikt. Du bör trivas i att jobba väldigt fritt och att vara flexibel, då arbetet kommer att innebära en bredd i uppgifter samt många nya utmaningar. Du gillar att ta initiativ och är bra på att ta människor.

 Ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningssätt och du verkar för delaktighet och samarbete. Du är en god kommunikatör som på ett tydligt och engagerande sätt kan leda andra. Du är driven och kan hantera flera saker samtidigt. Din positiva och entusiastiska personlighet smittar av sig på människor runt dig. Du har visioner och ser både organisationens och människors förmåga till utveckling. Du är strukturerad med förmåga att prioritera och har inget emot administrativt arbete.  Du är initiativrik, självgående, driven och har ett sinne för att se både detaljer och helheten samt har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Då Ungdom Mot Rasism är en organisation av och för unga söker vi främst en ung person. Arbetsplatsen präglas av mångfald vilket också ska genomsyra rekryteringen.

Vi erbjuder dig: 
En organisationskultur med gemensamma värderingar och ett stort individuellt ansvar, en platt organisation med korta beslutsvägar och en inspirerande arbetsmiljö med erfarna kollegor och roliga projekt

Hur vi ser på dina erfarenheter?

Vi ser att du har fleråriga erfarenheter från arbete inom ideellt sektor, samt erfarenhet av och god förståelse för ideell organisationsstruktur och styrelsearbete. Du har även erfarenhet av att leda andra människor i deras arbete, praktisk erfarenhet av ekonomiarbete och administrativt arbete, samt kunskaper och arbetsrättsliga och arbetsmiljö frågor då du kommer att företräda organisationen i arbetsgivarfrågor. En akademisk examen inom ett relevant område är en merit men inte ett krav.

Arbetsuppgifter:

Som verksamhetschef för Ungdom Mot Rasism är du som högste tjänsteperson ytterst ansvarig i det operativa arbetet, detta är uppdelat i tre områden; arbetsledning, administration, samt stöd för styrelsen i deras arbete.

 Arbetsledning innebär att fungera som ett stöd och en drivande kraft för alla anställda i Ungdom Mot Rasism, att hjälpa dessa att fullfölja uppsatta mål. Då Ungdom Mot Rasism har anställda på flera orter i Sverige innebär detta en del resor i arbetet, vi vill att du som verksamhetschef besöker övriga kontor minst en gång per månad. Inom ramen för arbetsgivaransvar medföljer personalvård, uppföljning samt utveckling av personal. Administration omfattar övergripande översyn av Ungdom Mot Rasisms ekonomi, att säkerställa en god ekonomisk ställning för organisationen, samt att arbeta med, säkerställa och utveckla organisationens finansiering. Du ansvarar även för både intern och extern kommunikation, samt ett övergripande ansvar för kontakt med samarbetspartners.

Att stödja styrelsen innebär framförallt att verkställa och implementera den av styrelsen beslutade verksamhet. Vi förväntar oss att du som verksamhetschef närvarar vid relevanta punkter på dagordningen under styrelsemöten samt på Ungdom Mot Rasisms nationella sammankomster.

Anställning: Visstidsanställning med start 17 juni 2013  till 31:a april 2014 med chans till förlängning . Kvälls- och helgarbete förekommer, samt en del resor. Anställningen är under juni-augusti placerad i Kristianstad, därefter i Stockholm.

Lön: Fast lön.

Ansökan skickas senast den 14:e februari via e-post till:       styrelse@umr.se

Har du några frågor? Ring ordförande Anton Landehag på 0702-85 14 88

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑