Jämställd antirasism bild (6)

Published on januari 8th, 2013 | by Selma

0

Den ONORMA boken

Nu är den äntligen här, Den ONORMA boken. En till synes liten skrift men med ett tungt och viktigt innehåll. I Den ONORMA boken har vi samlat de metoder och fokusområden som präglat utbildningsdelen i Ungdom Mot Rasisms interna antidiskrimineringsarbete. Det är främst metoder som projektledaren samlat ihop under årens gång och använt sig av då hon besökt och utbildat medlemmar, förtroendevalda och anställda. Syftet med boken är att att dessa metoder och kunskaper ska leva vidare och att alla som vill ska kunna ta tillvara på de på egen hand. 

Det finns mycket bra metodmaterial med fokus på normer, makt och normkritik ute i omlopp. Tyvärr kan det vara svårt för alla att ta tillvara på all denna kunskap; att veta vart man ska leta och sedan hur man använder de metoder som finns. Därför har vi i denna bok skapat ett upplägg som förenklar för läsaren att på egen hand, eller i en studiecirkel, lära sig mer om dessa ämnen utan behov av gruppledare eller utbildning kring materialet. Vi har dessutom försökt hålla boken så lättläst som möjligt. På detta sätt hoppas vi att alla ska få en möjlighet att öka sin förståelse för de mekanismer som skapar vårt samhälle och sin roll inom dessa, oavsett ålder, utbildningsbakgrund, språkkunskaper med mera.  Detta är så klart en väldigt grundläggande bok, men en väg in i det stora fältet av normkritiskt funderande. För den som sedan vill lära sig mer finns här tips på annat bra material samt en utförlig ordlista. 

 

Tags: , ,


Om författaren

Selma Gusic är projektledare för Ungdom Mot Rasisms interna likabehandlingssatsning Jämställd antirasism. Selma har stor erfarenhet av att jobba med genus och likabehandlingsfrågor från ideella organisationer och har en master i Globala studier från Lunds universitet. På Ungdom Mot Rasism jobbar hon just nu med att ta fram en likabehandlingsplan, en intern utbildning om normer, makt och genus och ett normkritiskt studiecirkelmaterial. De bästa delarna av Selmas arbete är enligt hennes själv; att få vara ute och utbilda medlemmar och att diskutera världen med sina kollegor över en kopp kaffe.


Kommentera

Back to Top ↑