Nationellt kongress2013_big

Published on december 14th, 2012 | by Isabella Andersson

0

Kongress 2013 i Göteborg

KALLELSE & INBJUDAN

Du får denna inbjudan då du är medlem i Ungdom Mot Rasism, och som medlem har du rätt till att vara med och påverka och utforma Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation!

Härmed kallas samtliga lokalgrupper till Ungdom Mot Rasisms sjuttonde ordinarie kongress. Den här gången möts vi i Göteborg helgen den 15-17 mars 2013, för att tillsammans fatta viktiga beslut inför framtiden och avhandla året som gått.

Vad är en kongress? Ungdom Mot Rasism är en demokratisk organisation där det är medlemmarna som har högst beslutande rätt. En gång om året samlas därför organisationen till kongress för att ta beslut om vilken riktning organisationen ska ta samt vilken verksamhet som ska bedrivas under kommande år.

Anmäl dig till kongresssen

http://korta.nu/kongress2013

Alla lokalgrupper har rätt att till kongressen skicka ett röstberättigat ombud, som ska föra fram lokalgruppens talan under mötesförhandlingarna. Utöver det får varje lokalgrupp skicka valfritt antal representanter.
Ungdom Mot Rasism kommer att bekosta resor för lokalgruppens ombud samt ytterligare en representant. Övriga deltagare bekostar sina egna resor. Utöver resor är kongressen kostnadsfri, det tillkommer alltså inga kostnader för boende och mat.

Du som inte är aktiv i någon lokalgrupp idag är självklart också välkommen, kanske för att lära dig mer om Ungdom Mot Rasism eller träffa andra unga antirasister.

ANMÄLAN SENAST 18 FEBRUARI

Sista anmälningsdag till kongressen är 18 februari, 2013. Glöm inte att ange om du är ombud för din lokalgrupp och kom ihåg att anmälan är bindande efter 8 mars. Du anmäler dig via ett formulär som finns på http://korta.nu/kongress2013

MOTIONSSTOPP 14 FEBRUARI

Alla medlemmar har rätt att lämna motioner (förslag till beslut) till kongressen. Er lokalgrupp kanske vill förändra något eller har du som medlem idéer om hur organisationen kan bli ännu bättre? Skriv en motion och skicka den till kongress@umr.se senast 14 februari. Information om hur man skriver en motion finns längre ner i det här dokumentet! Kongresshandlingarna kommer att skickas ut under vecka 8. I handlingarna kommer du att få all praktisk information, ihop med alla underlag som ska diskuteras under mötesförhandlingarna.

Vi hoppas att samtliga lokalgrupper kommer till kongressen, så att vi tillsammans kan forma det Ungdom Mot Rasism vi vill ha inför framtiden. Om ni har några frågor om kongressen så kan ni maila till kongress@umr.se eller ring Ungdom Mot Rasisms kansli på 08 – 642 69 90.

Varma antirasistiska hälsningar önskar
Styrelsen för Ungdom Mot Rasism

Att skriva en motion till kongressen 2013

Klicka här för att läsa mer om hur du eller din lokalgrupp skriver en motion.

Viktiga dokument

Styrdokument
Stadgar
Verksamhetsplan 2012
Kongressprotokoll
Vision & värdegrund (lättläst)
Vision & värdegrund (fullversion)

 

 

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑