Nationellt flyer

Published on december 12th, 2012 | by Ana Marega

0

Antirasism NU!

Helgen den 23 – 25 november lanserade vi den andra kampanjen inom Antirasism i Vardagen, nämligen: Antirasism NU! Med denna kampanjen vill vi sprida resultaten från Ungdom Mot Rasisms utredning En skola för alla? Gymnasieelevers upplevelser och kunskap om rasism, och påverka den kommunala politiken till fördel för alla de människor som möter rasism överallt i sitt dagliga liv.,

Vi har valt att kalla kampanjens metod för Kommunattacken. Metoden innebär att lokalgruppen eller ett par av UMR:s medlemmar under en kort tid lanserar en rad ”attacker” gentemot sina kommuner, och framför sina krav på förändring. Med attacker menas aktioner som syftar till att uppmärksamma problematiken kring rasism och behovet av krafttag från kommunernas sida för att förändra situationen för barn och vuxna i Sverige vad gäller rasism.

En kommunattack kan se ut på många olika sätt, beroende på kommun och på gruppens olika omständigheter och förutsättningar. Vecka 49 skickade vi ut ”attackpaket” till alla UMR:s lokalgrupper, som kan användas i utvecklingen och genomförandet av kommunattacken.

Vill du vara del av Antirasism NU!, men tillhör inte någon lokalgrupp. ta gärna en titt på följande material:

I attackpaketet finns även utredningen, samt regionala rapporter för HärnösandStockholmNyköping och för Region Syd.

Vill du få material hemskickat, eller har frågor som rör kampanjen och kommunattacken?

Kontakta då Ungdom Mot Rasisms kansli på mejl: kansli@umr.nu

 


Om författaren

jobbar som projektledare för det lokala skolprojektet i Malmö "Normbrytande rättigheter". Hon har tidigare arbetat inom projektet "Antirasism i Vardagen" och samordnat kampanjerna "Röster Mot Rasism" och "Antirasism Nu!". Ana har studerat mänskliga rättigheter, och tror att respekten för de mänskliga rättigheterna är avgörande i kampen för en jämlik värld fri från rasism.


Kommentera

Back to Top ↑