Debatt upplevelse

Published on december 4th, 2012 | by Isabella Andersson

0

Rasismen är problemet

De senaste dagarna har debatten kring rasism rasat vidare på debattsidor i svenska medier. Ungdom Mot Rasism har som avsikt att framöver kommentera debatten och ge vår syn på vad som skrivs och sägs här på den nya hemsidan. Här kommer med andra ord det första i en lång rad bloggliknande uppdateringar.

I lördags skrev Sverigedemokraternas partiledare en debattartikel i Dagens Nyheter som kan läsas här. I artikeln argumenterar Jimmie Åkesson för att de skandaler som partiet drabbats av den senaste tiden, i form av järnrör och rasistiska påhopp utanför riksdagen, är något normalt som drabbat och drabbar alla svenska riksdagspartier. Texten måste också läsas som ett försvar av Åkessons hållning gentemot de riksdagsledamöter det stormat mest kring, dvs. Erik Almqvist och Kent Ekeroth. Detta mot bakgrund av den ”nolltolerans” som Åkesson gick ut med tidigare i höstas.

Artikeln och resonemangen har tydliga brister vilket påpekas av bloggen Intetrasistmen som svarar på Åkessons artikel på DN debatt. Svaret kan läsas här. Det smular effektivt sönder Åkessons argumentation om att förhållningssättet gentemot olika företrädare för partiet. Vi i Ungdom Mot Rasism tycker att det är bra att Åkesson fick svar på sin artikel och menar att Interasistmen på ett tydligt sätt visar på att Sverigedemokraterna och Åkesson inte har någon sådan nolltolerans mot rasism som partiet säger sig ha, vilket inte är förvånande. Sverigedemokraterna utan rasism är lite som glass med ketchup, kanske intressant i teorin men inget som funkar i praktiken.

I söndags skrev Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet, en debattartikel i Svenska Dagbladet som kan läsas här. Danielsson argumenterar för att det behövs lagändringar för flyktingmottagning i Sverige och att det måste gå att diskutera och ifrågasätta integrationspolitiken som Danielsson menar har misslyckats.

Vi känner igen den här typen av argumentation sedan länge. Antalet debattörer som menar att ”vi måste prata om integrationsproblemen” är många. Andelen av dessa som dessutom lyfter vad dessa ”problem” konkret skulle vara är betydligt färre utan allt som oftast är problemen diffusa och hängs upp på en världsbild som i hög utsträckning liknar Sverigedemokraternas. Alltså en som utgår från att invandring är ett fenomen förknippat med problem och kostnader.

Vi i Ungdom Mot Rasism menar att det absolut finns problem relaterade till integrationen i Sverige, men att dessa i många fall utgår från problem med rasism i det svenska samhället. Vi menar att det är rasismen som är problemet och därmed det som måste bekämpas om ”integrationens problem” ska kunna lösas. Mer om vår inställning finns att läsa här och här.

Den givna frågan efter att ha läst Danielssons artikel är om hans inställning till flyktingmottagning och integration är något hela Centerpartiet står för. Detta är något Ungdom Mot Rasism skulle ha uppfattat som problematiskt. Igår, den 3:e december, Gick dock Johan Hedin och Hans Dahlgren, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson och ordförande för partiets välfärdspolitska grupp, ut och bemötte Danielssons artikel. Artikeln, som kan läsas här, argumenterar för att Sverige ska fortsätta vara ett land som tar emot människor som behöver fly (vilket kan ifrågasättas om Sverige verkligen gör) och vänder sig emot Danielssons artikel. Bra så men i de integrationspolitiska lösningar som nämns i artikeln saknas helt åtgärder mot rasism och diskriminering.

Det som behövs är en politik mot rasismen. För det är just den, rasismen, som är problemet!

Anton Landehag

Ordförande Ungdom Mot Rasism

 

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Kommentera

Back to Top ↑