Debatt Fotboll, Allsvenskan, Häcken - Djurgården

Published on oktober 26th, 2012 | by Ana Marega

0

Ta ställning mot rasism

Nu på lördag kommer Friends Arena, den nya svenska nationalarenan i fotboll, invigas med föreställningen ”Svenska ögonblick”. Ögonblick som vi från Ungdom Mot Rasism hoppas bejakar Sveriges kulturella mångfald.

Genom kampanjen Röster Mot Rasism har vi i över ett halvår samlat antirasistiska ställningstaganden och berättelser om vardagsrasism. Vårt syfte är att få en klarare bild av hur rasism påverkar människors vardag, och hur det antirasistiska engagemanget kan ta sig olika uttryck. En tydlig bild av rasism börjar träda fram, och det är en rasism som verkar i det dolda. Det är en rasism som ligger rotad i de begränsande normer som vi kollektivt och på strukturell basis hjälps åt att upprätthålla och återskapa. Det är i vår förlegade bild av svenskhet som rasismen gror och frodas.

Att vara antirasist innebär en medveten och kontinuerlig revidering av svenskheten. Antirasism förutsätter också en självrannsakan och ifrågasättande av hur ens egna tankar och agerande påverkas av de rasistiska strukturerna i vårt samhälle. En stolt antirasist har modet att stå upp för en svenskhet som genomsyras av den mångfald av kulturer, identiteter och idétraditioner som finns i vårt land. En stolt antirasist vågar höja rösten mot rasism, i försvar av alla människors lika värde och jämlikhet.

Swedbank bestämde sig för att skänka nationalarenans namnrättigheter till organisationen Friends, för att stötta ungdomar och socialt engagemang. Ett steg i rätt riktning tycker vi, men det krävs mer än så för att göra skillnad. Ungdom Mot Rasism har genom projektet Fotboll Mot Rasism i flera år arbetat för att hålla kränkningar borta från våra arenor och utbildat fotbollslag i antirasism. På våra fotbollsplaner skapas en ny ”vi-känsla”, en känsla som det omgivande samhället måste börja ta till sig och omfamna.

Invigningen av Sveriges nya nationalarena i fotboll kan därför vara ett viktigt ögonblick där vi bestämmer oss för att sluta reproducera den bild av svenskhet som idag utesluter en stor grupp människor. Vi hoppas och tror att Friends Arena kommer att inbegripa en mångsidig bild av svenskhet, och representera ett forum där vi alla tillsammans kan skapa fler svenska ögonblick för framtiden, där alla uttryck för svenskhet kan och får rymmas.

Vi sluter oss bakom Andres Lokkos uppmaning (SvD 16 oktober) och menar att det är dags att idrottare, artister och underhållare tar tydligare ställning mot rasism och hjälper till i arbetet med att ge liv åt en ny, gemensam identitet som kan skapa ett sammanhållet Sverige.

Anna Jönsson

Utbildningssamordnare Ungdom Mot Rasism

Anton Landehag

Ordförande Ungdom Mot Rasism

Ana Marega

Kampanjsamordnare Ungdom Mot Rasism

 


Om författaren

jobbar som projektledare för det lokala skolprojektet i Malmö "Normbrytande rättigheter". Hon har tidigare arbetat inom projektet "Antirasism i Vardagen" och samordnat kampanjerna "Röster Mot Rasism" och "Antirasism Nu!". Ana har studerat mänskliga rättigheter, och tror att respekten för de mänskliga rättigheterna är avgörande i kampen för en jämlik värld fri från rasism.


Kommentera

Back to Top ↑