Press seminar

Published on augusti 19th, 2012 | by Isabella Andersson

0

Almedalsseminarium

Ungdom Mot Rasism presenterar resultat från skuggutredning ”Ungas upplevelser av rasism i sin vardag”. Organisationen har genomfört en större enkätstudie i gymnasieskolor för att fånga in upplevelser av rasism samt hur skolorna arbetar mot rasism.

- Skolorna måste bli bättre på att ta sitt ansvar i arbetet mot rasism men inte bara det, de måste också få bättre verktyg för sitt arbete, säger Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

Flera år har gått sedan lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever när det gäller utbildning för både barn och vuxna 2006 infördes. Men har skolans arbete för likabehandling och mot rasism verkligen resulterat i en bättre skolmiljö för barn och unga? Tidigare granskningar av Skolverket och Skolinspektionen visar på att skolorna brister i sitt arbete på detta område på flera sätt. Även forskningen pekar på samma slutsatser. Ungdom Mot Rasism presenterar här sin skuggutredning ”Ungas upplevelser av rasism i sin vardag”. Därefter först ett samtal om situationen och vilka åtgärder och metoder som behövs för att skolorna ska leva upp till sitt ansvar.

Medverkande:
Cecilia Englund, utredare, Ungdom Mot Rasism.
Anton Landehag, ordförande, Ungdom Mot Rasism.
Bengt Westerberg, regeringens utredare om främlingsfientlighet.
Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet.

Tid: Fredag 6/7, kl 08.30 – 09.30
Plats: Högskolan på Gotland, sal B51

Kontakt
Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism
anton@umr.se
0702-851488

 

Tags:


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑