MAKT

Projektet MAKT – Mer Antirasism Kommunalt, Tack! – var ett projekt inom organisationen Ungdom Mot Rasism med Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Ungdomsråd som samarbetspartners. Syftet med MAKT var att starta och utveckla ett antirasistiskt arbete på kommunal nivå genomfört av, med och för unga, men med politikers och tjänstemäns stöd.

MAKT avslutades den 29 februari 2012. Slutresultaten hittar ni i projektboken
MAKT & MOD ATT AGERA:
Antirasism i praktiken

MAKT startade som en reaktion mot den ökade närvaron av rasism och nazism vi idag ser i samhället – trots att det idag finns många handlingsplaner för att motverka exempelvis mobbing och diskriminering. Med MAKT ville vi ta steget från handlingsplaner till praktiskt arbete mot rasism, men också för demokrati och alla människors lika värde.

MAKT var dessutom lika mycket ett demokratiprojekt som ett antirasistiskt projekt, där vi ville stärka ungas möjligheter att påverka samhället och sin egen vardag. Under vårt mångåriga arbete inom Ungdom Mot Rasism har vi upplevt en stor maktlöshet hos unga när det gäller inflytande och medbestämmande. Glappet mellan politiker och unga växer, vilket skapar distans mellan medborgarna.MAKT erbjöd en möjlighet för politiker, tjänstemän och engagerade unga att närma sig varandra i frågor som är högst dagsaktuella.

För mer information besök projektets egna sida: makt.umr.nu

 


Om författaren

utvecklar UMR's nya webplattform. Nam vehicula ante ac lectus vehicula vestibulum. Suspendisse sagittis gravida eleifend. Phasellus tristique imperdiet elit, nec euismod mi sodales vel.


Back to Top ↑