Antirasism i Vardagen

Ungdom Mot Rasism arbetar just nu med projektet Antirasism i Vardagen, vars syfte är att sammanställa en skuggutredning till regeringens utredning om rasism och främlingsfientlighet, med fokus på ungas upplevelser av rasism. Projektet utgörs även av kampanjen Röster Mot Rasism som ska samla antirasistiska ställningstaganden och vittnesmål om rasism, men också uppmärksamma och uppvärdera antirasism genom kulturyttringar, såsom sång, poesi och komedi. Den andra kampanjen inom projektet är Antirasism NU!, med vilken vi vill sprida resultaten från Ungdom Mot Rasisms utredning, och påverka den kommunala politiken till fördel för alla de människor som möter rasism överallt i sitt dagliga liv.

Projektet utgår från UMR:s fokusår 2012: Rasism i vardagen.

För mer information, gå in på projektsajten aiv.umr.nu!

 


Om författaren

jobbar som projektledare för det lokala skolprojektet i Malmö "Normbrytande rättigheter". Hon har tidigare arbetat inom projektet "Antirasism i Vardagen" och samordnat kampanjerna "Röster Mot Rasism" och "Antirasism Nu!". Ana har studerat mänskliga rättigheter, och tror att respekten för de mänskliga rättigheterna är avgörande i kampen för en jämlik värld fri från rasism.


Back to Top ↑