Nationellt Untitled-4

Published on juli 6th, 2012 | by Isabella Andersson

0

Röster mot rasism

UMR lanserar kampanjen Röster Mot Rasism

Ungdom Mot Rasism lanserar kampanjen Röster Mot Rasism, vars syfte är att uppmärksamma rasism i människors vardag och att uppvärdera antirasism genom ställningstaganden och kulturyttringar.

Kampanjen ”Röster Mot Rasism” är en del av projektet ”Antirasism I Vardagen”, ett projekt som stöds av Ungdomsstyrelsen och som förutom kampanjen innefattar en skuggutredning till statens utredning ”Ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans”. Med kampanjen Röster Mot Rasism vill Ungdom Mot Rasism bredda vår förståelse av hur rasismen påverkar människors vardag och hur det antirasistiska engagemanget kan ta sig olika uttryck. Kampanjen samlar ställningstaganden i form av videos på kampanjsidan aiv.umr.nu, där människor kommer ut som antirasister.

- Kampanjens fokus är individens egna upplevelser och erfarenheter. Röster Mot Rasism framhäver individen som en aktör och uttolkare av rättigheter. I grund och botten är rasism en rättighetsfråga som berör oss alla, säger Ana Marega, kampanjsamordnare på Ungdom Mot Rasism.

Syftet är också att uppvärdera antirasism genom kulturyttringar såsom poetry slam, lokala spelningar och deltagande på festivaler. Under sommarens gång kommer Ungdom Mot Rasism besöka ett flertal festivaler, bland annat Peace & Love och Urkult.

- Rasismen människor upplever i sin vardag lyfts sällan fram i samhällsdebatten. Med kampanjen Röster Mot Rasism vill vi förändra detta och bredda förståelsen av hur rasismen påverkar individer och i förlängningen hela samhället, säger Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

Kontakt
Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism
anton@umr.nu
0702-851488

 

Tags: ,


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑