Debatt hallands

Published on april 22nd, 2012 | by Isabella Andersson

0

Hallands nation eller hela landet?

Tidigare idag publicerades en artikel skriven av mig på brännpunkt på SvD.se. Artikeln berör
händelserna i Lund och Malmö den senaste tiden. Här på bloggen läggs en längre version av
artikeln upp. Den ursprungliga artikeln går att hitta härmen vill ni ha en mer nyanserad och
utförlig bild presenterad, fortsätt läs här:

På Hallands nation i Lund genomfördes ett numer mycket omtalat framträdande där ett antal
studenter klädde ut sig till afrikanska slavar, och genomförde en fejkad slavauktion. Ett ”roligt
spex” säger några, ett klart uttryck för rasism säger jag. Troligtvis var inte studenternas syfte
att kränka de som närvarade när de genomförde handlingen men likafullt är händelsen mer än
bara ett skämt oavsett om det som kuratorn på Hallands nation Elinor Laveson hävdar: att inga
rasistiska tankar legat bakom handlingen eller inte. Alla handlingar tar inte sin utgångspunkt i
medvetna tankar, men likafullt kan de spegla värderingar eller samhällsstrukturer.

Yttrandefrihet och ett öppet samhälle är mycket viktiga värden i en demokrati. I Sverige har det dock beslutats att detta inte är värden som i alla lägen går före rätten att inte bli diskriminerad. Händelserna på Hallands nation likväl som efterspelet där personen som anmälde händelsen, Jallow Momodou trakasserats och bl.a. kallats ”negerslav”, är inte bara avskyvärda uttryck för när rasism och tveklös diskriminering, det är också situationer då yttrandefriheten måste ge vika för andra högre värden, rätten att inte bli diskriminerad. En rätt som grundar sig i antagandet om alla människors lika värde.

I Sverige har det dock beslutats att detta inte är värden som i alla lägen går före rätten att inte bli diskriminerad.

Det är intressant, för att inte säga avslöjande, att det tydligt rasistiska i händelsen verkar undgå många i Sverige idag. Elinor Lavesson, hävdar att det inte legat några rasistiska tankar bakom spexet och konstnären Dan Park har tryckt upp och spridit en rasistisk bild på Jallow Momodou, på dennes arbetsplats, Malmö Högskola. Både Lavesson och Park menar att det rör sig om ett skämt, ett spex där studenter klätt ut sig för att vara roliga och att intet mer ska läsas in.

Hur hade det varit om studenterna klätt ut sig till nazister och judar som gasats ihjäl, hade någon
skyndat till personernas försvar och sagt att det var ett skämt? Inte nog med att denna totala brist
på insikt om historiska maktförhållanden är slående, det visar hur det svenska samhället fungerar
idag. Är det en tillfällighet att det i dagens Sverige görs uttalanden som försöker förminska
händelsen i Lund eller nu senast i Malmö? Stämmer bilden av Sverige som öppenheten och
förståelsens högborg?

Svaret är ett rungande NEJ! Förståelsen för rasism och strukturella maktförhållanden är pinsamt
låg i dagens svenska samhälle. Det finns en mängd exempel på detta och det som hänt i Lund och
Malmö är på samma sätt som Sverigedemokraterna ett symptom för ett samhälle som i grunden
är uppbyggt av normativa rasistiska strukturer som begränsar, men som väldigt få ens vågar
erkänna.

Det är dags att visa civilkurage, att som Jallow Momodou säga ifrån. Eller som artisten Petter gå
ut med en bojkott av Hallands nation. Det är dags för hela Sverige att ta debatten, att stå upp mot
rasismen, för alla människors lika värde.

Vi har alla ett ansvar men i särskilt hög grad svenska politiker, och det är positivt att
demokratiministern, i och för sig efter påtryckningar från ENAR, fördömt händelsen. Symboliska
handlingar av detta slag är viktiga men för att förändra det svenska samhället till det bättre
krävs mer än symboliska handlingar och ställningstaganden. Det krävs målmedvetna politiska
satsningar på kommunal likväl som nationell nivå.

Anton Landehag
Ordförande Ungdom Mot Rasism

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑